Přejít k obsahu

Informace pro studenty

Důležité informace pro studenty

Studijní a zkušební řád

Vyhláška děkana 7D/2018 - závěrečné kvalifikační práce od zadání po obhajobu

Vyhláška děkana 13D/2018 - zápisy do akademického roku 2018/2019

Pokyn prorektora 1P/2017 - harmonogram akademického roku 2017/2018

Pokyn prorektora 5P/2018 - předběžný zápis ak. rok 2018/2019

Patička