Přejít k obsahu

milníky KTO

2013 – Katedra technologie obrábění se se svým strojním vybavením stává částí Regionálního technologického institutu

2012 - Vybudování pracoviště pětiosého obrábění v budově vědeckotechnického parku (VTP)

2008 – nový vedoucí katedry – Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.

1999 – vedení katedry se ujímá prof. Ing. Karel Jandečka, CSc.

1992 - Přestěhování do univerzitního objektu na Borských polích - do té doby byla katedra nepříznivě poznamenána nevhodným dislokačním rozmístěním. Její jádro (oddělení obrábění spolu s vedením) sídlilo v hlavní budově - tehdejší Nejedlého sady (sady Pětatřicátníků), později v budově „Nad Hamburkem“ a skupina NC strojů v Komenského ulici. v roce 1987 se SVVP (oddělení obrábění a pracovníci ŠKODA) přestěhovalo do Blanenské ulice na Slovany, druhá část katedry zůstala nadále v Sedláčkově ulici.

1989 - katedru KOŘ vede Prof. Edvard Leeder. Přestupem skupiny pro ekonomiku a řízení do nově vzniklé katedry KPV, činnost katedry KOŘ, skončila a část obrábění se vrátila k původnímu označení katedry: Katedra Technologie Obrábění (KTO), kterou vedl Doc. Josef Škarda.

1988 – z katedry se oddělují oblasti materiálu a strojírenské metalurgie. Změna názvu na katedru obrábění a řízení výroby KOŘ. Vedoucím se stal Doc. Jaromír Jaren.

1987 - vytvoření Sdruženého vědeckovýzkumného pracoviště SVVP, které vzniklo z oddělení obrábění KOR a odboru technologie k. p. ŠKODA. Pracoviště ukončilo svojí činnost v rámci polistopadové reorganizace Škodovky.

1972 - vznikla katedra technologie a řízení výroby KTR vedená Prof. Jindřichem Strakou.

1968 – Vznik samostatné katedry technologie obrábění (KTO), kterou zprvu vedl prof. Ing. Miroslav Bartuška,poté Doc. Ing. Alexandr Červený, CSc.

1966 – vzniká katedra obrábění a ekonomiky (KOE), kterou vedl prof. Miroslav Bartuška.

1949 – založení strojní fakulty a zároveň zahájení výuky technologie obrábění přednášenou Doc. Ing. Alexanemdr Červeným, CSc. Technologie obrábění patří pod Katedru obráběcích strojů (KOS), kterou vedl prof. Přemysl Breník

Patička