Přejít k obsahu

Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji (Pospol)

Doba trvání: od 1.9.2011 do 31.8.2014
 

Cíle projektu:

 • Pracovní stáže pro studenty (3, 4, 5 ročník, studenti doktorského studia)
 • Uspořádání workshopů
 • Vydání bulletinů
 • Semináře a kurzy na odborná témata
 • Příprava zástupců univerzity pro podávání mezinárodních projektů
 • Semináře o možnostech podávání mezinárodních projektů
 • Vypsání studentských projektů
 
 

Klíčové aktivity projektu:

1) Vytvoření nových příležitostí pro pracovní stáže a odborné praxe (Ing. M. Zetek, Ph.D.)
80 pracovních stáží pro studenty (3, 4, 5 ročník, studenti doktorského studia), 10 stáží pro doktorandy, 10 stáží pro akademické pracovníky.
 
2) Transfer novinek a zkušeností mezi průmyslovou sférou, vědou a výzkumem a akademickým prostředím (Ing. V. Pokorná)
15 pořádaných workshopů, 15 vydaných sborníků.
8 vydaných bulletinů v rozsahu 8 stran.
 
3) Zvýšení znalostní ekonomiky v oblasti tzv. "soft skills" (Doc. A. Kříž)
100 seminářů na odborné téma prováděné akademickými pracovníky.
10 seminářů na prohloubení manažerských dovedností.
4 kurzy zaměřené na oblast práva.
 
4) Zvýšení dovedností pracovníků projektové kanceláře (Doc. V. Duchek, Ph.D.)
Příprava 3 zástupců univerzity pro podávání mezinárodních projektů.
8 seminářů, kde budou informování akademičtí pracovníci, zástupci pozvaných firem o možnostech podávání mezinárodních projektů.
 
5) Zapojení mladých pracovníků v aplikační sféře (Doc. A. Kříž)
Vypsání minimálně 20 studentských projektů každý rok (semestrální práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce).
Pravidelné konzultace akademických pracovníků se studenty nad jejich projekty.
 
 

Nutné výstupy projektu po dobu realizace:

 • splnit stáže studentů a doktorandů - celkem 160 podpořených osob
 • splnit stáže akademických pracovníků - celkem 20 podpořených osob
 • studentské projekty (semestrální, bakalářské, diplomové práce) - celkem 100 podpořených osob
 • semináře - celkem 450 účastníků 
 
Doba trvání stáže: 1 měsíc - 2 krát v roce
 

Zajištění stáže:

1x týdně schůzka - student - akademik
1x za 14 dní schůzka ve firmě - student - akademik - Supervisor z firmy
na závěr proběhne prezentace studenta a SF o průběhu praxe
 
 

Partneři projektu:

 • COMTES FHT a.s.
 • VZÚ Plzeň s.r.o.
 • BIC Plzeň
 • CZECH INVEST
 • MECAS ESI s.r.o. 
 

 

Patička