Přejít k obsahu

Hlavní cíle pracoviště

Výuka v oblasti technologie obrábění, výzkum a vývoj v oblasti technologie obrábění (HSC, tvrdé a suché), odlazení postprocesorů pro moderní CAD/CAM systémy, NC programování v oblasti obrábění složitých prostorových ploch a výzkum v oblasti integrace technologické přípravy výroby a aplikace CAD/CAM systémů v této oblasti. Aplikace metod reverse engineering, metrologie a řízení jakosti.

 Hlavní směry výzkumu

 • Aplikace zkušenosti z výzkumu ve výuce
 • Aplikace výzkumného a vývojového know-how ve spolupracujících podnicích
 • Realizace interdisciplinárního vývoje a výzkumu
 • Vzdělávání v oblasti odborného záběru pro podniky

Nabídka pracoviště

Nabídka služeb KTO z prospektu FST

 • HSC, tvrdé a suché obrábění
 • NC programování a technologie obrábění složitých tvarových ploch
 • NC programování broušení složitých tvarových ploch
 • Postprocesory pro CAD/CAM systémy
 • Aplikace CAD/CAM systémů v technologické přípravě
 • Konstrukce speciálních nástrojů
 • Nasazení povlakovaných nástrojů
 • Projektování výrobních procesů
 • Metrologie a 3D měření
 • Řízení jakosti
 • Racionalizace
 • Ergonomie
 • Časové analýzy

Prostory k dispozici

 • Halová laboratoř obrábění
 • Výuková laboratoř obrábění
 • Laboratoř CAD/CAM systémů
 • Laboratoř ergonomie

 

Patička