Přejít k obsahu

Aktuální témata disertačních prací

obor „Strojírenská technologie – technologie obrábění“

 

Téma školitel
konzultant - specialista
1. Využití nových řezných materiálů a nástrojů při obrábění. doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.
2. Využití konstrukčně technologických prvků při datovém přenosu z CAD/CAM. doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Ing. Jan Hnátík, Ph.D.
3. Obrobitelnost a optimalizace v moderním třískovém obrábění. doc., Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Dr. Ing. Miloslav Kesl.
4. Progresivní přístupy, metody a strategie v moderním obrábění. doc., Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.
5. Moderní metody technologie montáže ve strojírenství. doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
6. Management rizik ve strojírenství. doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
7. Systémy řízení životního prostředí. doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
8. Tvorba integrovaného systému počítačové podpory technologického projektování. doc. Ing. Václav Cibulka, CSc.
Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
9. Racionalizace a humanizace výrobních procesů. doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.
10. Hodnocení integrity povrchu při obrábění těžkoobrobitelných materiálů. prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
11. Vliv třískového obrábění na změnu hodnoty vnitřního pnutí. prof. Dr. Ing. Antonín KŘÍŽ
12. Výzkum nástroje a technologie sdruženého vystružování lopatek parních turbín. Dr. Ing. Miloslav Kesl
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.
13. Výzkum technologických závislostí geometrie nástroje při protahování.

Dr. Ing. Miloslav Kesl
Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

14. Metodika měření obecných prostorových ploch.

doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.
doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D.

15. Využití laseru pro modifikaci povrchu řezných nástrojů.

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Ing. Pavel Kožmín Ph.D.

16. Vliv třískového obrábění na integritu obrobeného povrchu

prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

17. Precizní 3D mikroobrábění s využitím UKP laserů

Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.

18. Výzkum vlivu renovace kovových součástí technologiemi aditivní výroby na jejich provozní vlastnosti

prof.Ing.Katarína Monková, PhD.
Ing. Ivana Zetková, Ph.D

 


Patička