Přejít k obsahu

Certifikátové studium

Katedra technologie obrábění garantuje v univerzitní nabídce certifikátové studium Zabezpečování jakosti. Absolventi po splnění předepsaných podmínek a složení státní závěrečné zkoušky obdrží certifikát potvrzující získanou klasifikaci v dané oblasti.

Předměty, které je nutné absolvovat pro získání certifikátu:

Povinné předměty:     (12 kreditů)

KTO/NRJ Nástroje řízení jakosti
KTO/ŘJ Řízení jakosti
KTO/PA Profesionální auditování
KTO/ZZC   Závěrečná zkouška certifikátového studia

    
Povinně volitelné předměty: (12 kreditů)

KPG/PED1 Pedagogika I.
KPS/PSOS Psychologie osobnosti
KPS/SOPS Sociální psychologie
KPV/PL Podniková logistika
KTO/DM Dílenská metrologie
KTO/LFM Řízení jakosti a lidský faktor
KEM/PMO Pravděpodobnostní modely
KPG/PED2 Pedagogika II.
KTO/PAM Praktické aplikace metrologie
KTO/SHP Spolehlivost v provozu a konstrukci
KTO/TP Technika prostředí

 

 

Katedra rovněž úzce spolupracuje s Ústavem pro celoživotní vzdělávání ZČU v nabídce kurzů pro širší veřejnost.

Patička