Přejít k obsahu

Studium na Katedře technologie obrábění

V rámci své pedagogické činnosti se katedra technologie obrábění podílí na zajištění všech studijních programů strukturovaného studia fakulty strojní v prezenční i kombinované formě.

 

Katedra zajišťuje studium ve třech studijních programech:

Bakalářský (Bc.)
Magisterský (Ing.)
Doktorský (Ph.D.)

 

Certifikátové studium:

Vedle uvedených programů katedra garantuje v univerzitní nabídce certifikátové studium Zabezpečování jakosti. Absolventi po splnění předepsaných podmínek a složení státní závěrečné zkoušky obdrží certifikát potvrzující získanou klasifikaci v dané oblasti.

Katedra rovněž úzce spolupracuje s Ústavem pro celoživotní vzdělávání ZČU v nabídce kurzů pro širší veřejnost.

Patička