Přejít k obsahu

Výzkum a vývoj na KTO

Od října roku 2013 se někteří pracovníci a vybavení katedry podílí na řešení výzkumného záměru Výzkum a vývoj technologií obrábění v rámci Regionálního technologického institutu.

 

Oblasti výzkumu, který je katedra schopna zajistit:

 • Optimalizace pracovních podmínek řezných nástrojů s cílem zvýšit produktivitu práce při zachování nebo zvýšení kvalitativních parametrů výrobků
 • Vývoj a rozšíření moderních technologií obrábění jako je rychlostní, tvrdé a silové obrábění do praxe
 • Vývoj nových koncepcí řezných nástrojů a přípravků pro obrábění těžkoobrobitel-ných ocelí, kompozitních materiálů a nanomateriálů
 • Vývoj simulačních metod pro realizaci nových montážních schémat s uplatněním nových montážních prvků
 • Vývoj nových strategií úběru materiálu při obrábění tvarových ploch na NC strojích s ohledem na maximálně dosažitelnou produktivitu úběru při zachování přijatelné ochrany nástroje před poškozením
 • Vývoj postprocesorů pro obrábění tvarově velmi složitých obrobků v režimu pěti a víceosého obrábění
 • Vývoj systému NC programování pro broušení tvarových nástrojů na brousících strojích v pěti a více osách
 • Vývoj nových, progresivních technologií jako je digitalizace objektů, zpracování digitalizovaných dat, reverzní inženýrství a rapid prototyping
 • Vývoj systému na bázi CAD/CAM pro identifikaci součástí s podobnou technologií výroby za účelem uplatnění metod skupinové a typové technologie
 • Vývoj modulárního dialogového systému počítačové podpory technologické přípravy výroby umožňující vypracování výrobní dokumentace a její distribuci až na jednotlivá pracoviště ve výrobě
 • Výzkum možností zkracování procesních řetězců s využitím simulace pracovních činností a pracovních procesů
 • Výzkum možností racionalizace práce se zaměřením na základní prvky pracovního procesu a ergonomii pracoviště
 • Vývoj metody měření vybraných úchylek tvaru a polohy a metodiky klasifikace přesnosti strojů za účelem hodnocení způsobilosti obráběcího stroje
 • Výzkum vlivu volby metodiky tvorby souřadné soustavy součástí na vyhodnocování rozměrů a úchylek tvaru a polohy součástek
 • Vývoj a výzkum metod hodnocení environmentálních dopadů strojírenských technologií
 • Vývoj a výzkum manažerských nástrojů pro řízení kvality, racionalizaci práce, ergonomii a spolehlivost výrobních strojů a procesů


 

Patička