Přejít k obsahu
Testy nástrojů - vrtání

Vítejte na Katedře Technologie Obrábění

Náš tým zaměřuje na vzdělávání studentů v oblasti technologie obrábění, aditivních technologií, metrologie a zabezpečování kvality.
 

Katedra se opírá o úzkou spolupráci s průmyslem jak při podpoře vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity se soustřeďují zejména na  návrhy progresivních technologií obrábění, inovativní konstrukce nástrojů a nářadí pro obrábění, aplikace aditivních technologií se zaměřením na 3D tisk kovů, NC programování pro obrábění tvarově složitých a komplikovaných ploch, aplikace CAD/CAM systémů, integrace technologické přípravy výroby, optimalizaci obrábění, aplikace metod reverse engineeringu, strategie měření a nové metrologické postupy a systémy řízení kvality.

Katedra v současnosti nabízí následující akreditované obory:

Bakalářské (ukončené titulem Bc.)

 • Strojírenská technologie-technologie obrábění
 • (3 roky - studijní program Strojní inženýrství)
 • Progresivní technologie a materiály
 • (3 roky - studijní program Strojní inženýrství)
 • Programování NC strojů
 • (4 roky - studijní program Strojírenství)
 • Zabezpečování kvality
 • (4 roky - studijní program Strojírenství)

Navazující (2 leté studium, titul Ing.)

 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

Studentům nabízí katedra ve spolupráci se svými partnery stáže, brigády nebo zapojení do projektů. V těchto aktivitách studenti řeší již reálné projekty pro průmyslové partnery a zapojují se do aktivit společností, které katedru podporují.

Mezi nejvýznamnější partnery patří:

 • HOFMEISTER, s.r.o., Plzeň
 • GTW BEARINGS s.r.o., Příšov
 • Final Tools a.s., Brno
 • a další

 

Jaké jsou možnosti studia na katedře technologie obrábění?

 

Deset let s katedrou technologie obrábění (2009 - 2019)

Patička