Banner_hlavni

Vítejte na KTO

Krom obrábění, metrologie, zabezpečování kvality nabízí naše katedra i studium aditivních technologií (3-D tisk). Více se dozvíte v naší prezentaci.
Prezentace katedry

Tak tohle jsme my

Hlavním cílem KTO je vychovávat odborníky v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, které garantujeme. 

Naše aktivity se soustřeďují zejména na  návrhy progresivních technologií obrábění, které navazují na znalosti a dovednosti z oblasti nejmodernější technologie obrábění. Dále se zaměřujeme na inovativní konstrukce nástrojů a nářadí pro obrábění, což přináší výsledky nejen na poli vědy a výzkumu, ale hlavně v samotné výrobě.  Pracujeme na aplikaci aditivních technologií se zaměřením na 3D tisk kovů a plastů.

Mezi naše další přednosti patří NC programování pro obrábění tvarově složitých a komplikovaných ploch, aplikace CAD/CAM systémů nejen do obasti technologické přípravy. 

Nabízíme a zabýváme se také optimalizacemi obrábění, aplikacemi metod reverse engineeringu a velkou základnu našich činností tvoří i rozsáhlé strategie měření a nové metrologické postupy a systémy řízení kvality.

Jako katedra se opíráme zejména o úzkou spolupráci s průmyslem, jak při podpoře vzdělávání, tak v oblasti výzkumu a vývoje.