Doktorské studium

Katedra technologie obrábění nabízí studium v doktorském studijním programu. Studium je čtyřleté a absolvent obdrží titul Ph.D. za jménem.

Studijní program

  • Strojírenské technologie a materiály, 4 roky, forma prezenční a kombinovaná

Přijímací řízení

O STUDIU

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu v oblasti materiálů, technologie, kvality nebo metrologie. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je v prezenční nebo kombinované formě a standardní doba studia je 4 roky. Absolventům v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

 

PRŮBĚH

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.